loader image

شرکت خوبان

شرکت کیمیا مهر آدر ماهان (خوبان) از سال 1398 با دانش فنی بالا و نیروهای متخصص در زمینه تولید انواع مرباجات از جمله هویج، آلبالو، توت فرنگی، و … انواع شیرینی و باقلوا، مارمالاد و ژله شروع به فعالیت کرده است و هدف و سعی اصلی شرکت تولید بهترین محصولات سالم و با کیفیت به قیمت مناسب برای ارائه به مردم عزیزمان است و امیدواریم در این راه رضایت مشتریان را جلب نماییم.

شرکت کیمیا مهر آدر ماهان (خوبان) از سال 1398 با دانش فنی بالا و نیروهای متخصص در زمینه تولید انواع مرباجات از جمله هویج، آلبالو، توت فرنگی، و … انواع شیرینی و باقلوا، مارمالاد و ژله شروع به فعالیت کرده است و هدف و سعی اصلی شرکت تولید بهترین محصولات سالم و با کیفیت به قیمت مناسب برای ارائه به مردم عزیزمان است و امیدواریم در این راه رضایت مشتریان را جلب نماییم. 

شرکت کیمیا مهر آدر ماهان (خوبان) از سال 1398 با دانش فنی بالا و نیروهای متخصص در زمینه تولید انواع مرباجات از جمله هویج، آلبالو، توت فرنگی، و … انواع شیرینی و باقلوا، مارمالاد و ژله شروع به فعالیت کرده است و هدف و سعی اصلی شرکت تولید بهترین محصولات سالم و با کیفیت به قیمت مناسب برای ارائه به مردم عزیزمان است و امیدواریم در این راه رضایت مشتریان را جلب نماییم.

شرکت کیمیا مهر آدر ماهان (خوبان) از سال 1398 با دانش فنی بالا و نیروهای متخصص در زمینه تولید انواع مرباجات از جمله هویج، آلبالو، توت فرنگی، و … انواع شیرینی و باقلوا، مارمالاد و ژله شروع به فعالیت کرده است و هدف و سعی اصلی شرکت تولید بهترین محصولات سالم و با کیفیت به قیمت مناسب برای ارائه به مردم عزیزمان است و امیدواریم در این راه رضایت مشتریان را جلب نماییم.

شرکت کیمیا مهر آدر ماهان (خوبان) از سال 1398 با دانش فنی بالا و نیروهای متخصص در زمینه تولید انواع مرباجات از جمله هویج، آلبالو، توت فرنگی، و … انواع شیرینی و باقلوا، مارمالاد و ژله شروع به فعالیت کرده است و هدف و سعی اصلی شرکت تولید بهترین محصولات سالم و با کیفیت به قیمت مناسب برای ارائه به مردم عزیزمان است و امیدواریم در این راه رضایت مشتریان را جلب نماییم.

شرکت کیمیا مهر آدر ماهان (خوبان) از سال 1398 با دانش فنی بالا و نیروهای متخصص در زمینه تولید انواع مرباجات از جمله هویج، آلبالو، توت فرنگی، و … انواع شیرینی و باقلوا، مارمالاد و ژله شروع به فعالیت کرده است و هدف و سعی اصلی شرکت تولید بهترین محصولات سالم و با کیفیت به قیمت مناسب برای ارائه به مردم عزیزمان است و امیدواریم در این راه رضایت مشتریان را جلب نماییم.

 

اشتراک گذاری ...

پست های مرتبط

Uncategorized @fa

شرکت خوبان

شرکت کیمیا مهر آدر ماهان (خوبان) از سال 1398 با دانش فنی بالا و نیروهای متخصص در زمینه تولید انواع مرباجات از جمله هویج، آلبالو، توت فرنگی، و … انواع شیرینی و باقلوا، مارمالاد و ژله شروع به فعالیت کرده است و هدف و سعی اصلی شرکت تولید بهترین محصولات سالم و با کیفیت به